Логистика

Логистиката е нещо, което поставя нови изпитания пред съвременния глобализиран свят по отношение дейностите по транспортиране на пакетирани и насипни товари. Нуждите от доставки на суровини и продукти от една точка на земното кълбо до друга са истинско предизвикателство, което този изключително динамично развиващ се отрасъл трябва да реши.

Макар до преди няколко години в България думата логистика не говореше много на хората с изключение може би на тесните специалисти в областта, то днес това е широко предлагана и търсена услуга у нас. Всъщност самата логистика представлява транспортирането с морски, въздушен или наземен транспорт на материални блага от едно място до друго, като се изисква спазване на дадени срокове и формирането на приемлива цена и за двата търговски субекта по сделката.

Конкуренцията в бранша в международен мащаб, а и все повече в България облагодетелства крайните клиенти на този тип услуги, които имат възможност да получават суровини или продукти на доста по-ниски цени от преди. Още повече, че над сектора тегнат последствията от икономическата криза, което предразполага по-гъвкави ценови политики от страна на куриерските фирми, предлагащи логистика и логистични услуги на своите клиенти.

В международен план логистиката има дълбоки традиции, докато в България все още бранша не е развил напълно своя потенциал. У нас вече има и множество представителства на международни куриерски компании, предлагащи подобен тип услуги, които разполагат с огромни мрежи и неизброим персонал по целия свят.

Правилния подход при формиране на логистичния подход на една компания или едно предприятие често може да се окаже решаващ за нейното или неговото оцеляване. Все пак посредством качествена логистика, цените на даден продукт могат да бъдат намалени заради понижените разходи по транспорта на суровини например, което естествено е добре дошло за нас крайните потребители.

Сектора логистика и въобще логистичните политики на компаниите са детайл, който в никакъв случай не бива да бъде подценяван. Всъщност в правилния подбор на компания, предоставяща логистика и логистични услуги може лесно да ви изведе с едни гърди пред конкуренцията и да направи вашата фирма водеща в нишата си.

Може да разгледате и различните видове логистика.

 

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (78 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.