Екология и логистика

Екологията е наука за взаимодействията между организмите и взаимодействието им с околната среда. Замърсяването на околната среда започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение през последните няколко десетилетия. Стремителното нарастване на населението на планетата, Още Екология и логистика

Логистика

Логистиката е нещо, което поставя нови изпитания пред съвременния глобализиран свят по отношение дейностите по транспортиране на пакетирани и насипни товари. Нуждите от доставки на суровини и продукти от една точка на земното кълбо до друга са истинско предизвикателство, което Още Логистика

Видове логистика

Сферата на логистиката е един от най-динамично развиващите се сектори във всяка съвременна икономика. Нуждата от бързите куриерски фирми, предлагащи спедиция от най-висок клас е движеща сила за развитието на отрасъла логистика. Логистиката бива разделяна на няколко основни направления, сред Още Видове логистика