Организиране на бизнес събитие

Под ПР на една компания следва да се разбира не само предаването на информация за факти и събития, а и самото организиране на бизнес събития, които да са интересни на медиите и на потенциалните купувачи.

Организирането на подобни събития е техника, която е една от най-ефективните в PR и се нарича псевдосъбитие. За да направите подобно бизнес събитие може да се обърнете към агенция за събитиен мениджмънт Никели. Там ще намерите разнообразие от идеи с които да повишите вашите продажби.

Основната цел на едно бизнес събитие е да се спечели интереса на медиите, а чрез тях и на публиката.

Едно събитие само по себе си не прави нищо особено, то трябва да работи за организацията или фирмата. Тогава тя става център на един свят, който дава нови ориентири, нови гледни точки, чрез който тя доуточнява своите позиции и ги укрепва.

Едно бизнес събитие може да е значимо за публиката, но тя да не осъзнава това. В този случаи агенцията за събития трябва да изкара аудиторията от латентното й състояние. Има случай в практиката, когато енергийна компания монополист на пазара е обвинявана в корупция.

Тя използва честването на 50 –годишен юбилей за организиране на различни събития с участие на известни личности и  след приключването на кампанията нагласите на обществеността към компанията са твърдо променени към добро.

Подобни бизнес събития се създават за да попаднат в медиите. Това е специфичен бизнес за производство на илюзии, които формират опита на потребителите. Организацията на бизнес събития има редица предимства над спонтанно случващите се събития. Основното предимство е, че то е драматизирано. Обикновено то може да бъде повторено, с цел да се укрепи впечатлението. То е режисирано и ориентирано към достигането на конкретни цели.

Успехът на едно организирано събитие зависи от избора на известна личност или звезда и правилното поднасяне на публиката в подходящото време.

Агенция Никели може да организира за вас комплекс от събития с интересна програма за постигане най-голяма ефективност за бизнеса. А това се постига, когато организираното събитие привлича голямо количество хора и предвижда присъствието поне на една знаменитост.

Подобни събития могат да бъдат награждаване на лица, откриване на нови обекти, туристически преходи на знаменитости, спортни празници, демонстрации, нестандартни идеи и др.

За други подобни идеи се обърнете към агенцията за организиране на събития Никели.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (75 votes)