Прессъобщение

Press release, известен още като прессъобщение или съобщение за пресата е широко предпочитан и сигурен информационен канал за общуване между компании и марки от една страна и потребители от друга.

Огромен брой компании в наши дни комуникират със своите клиенти посредством специално подготвени прессъобщения, които имат за цел да отговорят на въпросите на хората и да информират обществото за най-различни настъпили промени. В това число биват включвани – нов продукт или услуга, сливане на компании, преструктуриране на организации и прочие.

Едно от най-важните неща за едно прессъобщение е то да бъде обективно и боравещо само и единствено с фактите. Добре е да се избягва сложния език, който може да затрудни разбиранията на хората, които не са компетентни в дадена техническа сфера. Почти винаги се използва и стандартизирана структура на самото прессъобщение, като неговия обем рядко надхвърля една печатна страница.

Правилната подредба на всяко прессъобщение и отделянето на достатъчно време за неговото създаване ще ви осигури широка популярност, а респективно и достъп до най-различни медии, които ще публикуват вашето съобщение. Все пак крайната цел на едно прессъобщение е то да достигне до възможно най-голям брой хора.

Професионалистите в областта на връзките в обществеността изключително често прибягват до публикуване на прессъобщения, декларирайки загриженост за информираността на хората. Днес изключително удобен начин е предоставен от интернет мрежата, която дава възможност да публикувате свое прессъобщение, което от своя страна да достигне до огромен брой хора. Освен това електронните прессъобщения имат и предимството в тях често да бъде включвана най-различни интерактивни елементи като RSS емисии, подкастинг, видео, презентации и т.н.

Всяко прессъобщение трябва да отговаря на определени въпроси, за да бъде то достатъчно информативно и пълно за своята аудитория. То като цяло се заключава в отговорите на 5 основни въпроса – Кой? Кога? Къде? Защо? Как? Посредством отговори на тези въпроси и то в един неутрален и обективен стил вие ще задържите вниманието на потребителите, като допълнително ще повишите доверието в своята организация. Не бива да се забравя, че крайната цел, както вече споменахме е вашето прессъобщение да достигне до възможно най-голям брой хора.

FacebookTwitterLinkedIn
4.3/5 - (87 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.