Работа в Англия

Съвременното образование в България дава добри възможности на младите хора да научат и ползват английски език на по-високо ниво. Много от завършващите средно образование в България полагат допълнителни изпити по английски език, за да кандидатстват в престижни висши учебни заведения в Англия и англоговорящите страни.

Тяхната цел е не само получаване на образование, но и възможност за работа в Англия. Статистиката показва, че през лятото на 2013-та година много млади българи пожелаха да получат образование, а с него и работа в Англия.

Много български студенти избират през лятната ваканция да опитат сезонна работа в Англия, тъй като тя позволява бърза и лесна печалба, с която те да се издържат през предстоящата учебна година и това се повтаря многократно. А по-възрастните предпочитат няколкогодишна работа в Англия, за да натрупат начален капитал, с който да развият собствен бизнес, когато се завърнат в родината.

Една не малка част от хората, завършили висше образование в България, също полагат усилия за добро владеене на английски език и кандидатстват чрез различни фирми – посредници за работа в Англия.

Островната държава е една от страните с най-висок жизнен стандарт в Европейския съюз, със стабилна икономика, с добро отношение към чужденците и с много добра политика в областта на социалното осигуряване. Това амбицира много хора не само да търсят подходяща работа в Англия, но и да променят своя социален статус и потърсят възможности за професионално развитие.

Независимо от своята слава на консервативна държава, Англия успява да либерализира много свои политики в областта на обществено-социалното развитие за емигрантите. Предоставя възможности да се чувстват законово защитени в ситуации, които в родината им не биха се развили в тяхна полза. Ето защо Англия се явява привлекателна и желана страна, където млади и възрастни продължават да търсят работа.

Англия е държава, чийто език е най-универсалният в света, затова тя се оказва една добра дестинация, откриваща големи възможности пред всеки, независимо от възраст, практически познания по езика и професионални характеристики. В качеството си членове на Европейския съюз, ние имаме още по-големи шансове да си намерим доходоносна и приятна работа в Обединеното кралство.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (84 votes)