Естествени камъни и минерали

Пирит Пиритът освен естествен камък е и минерал, но умишлено е поставен в тази графа, т.к. много от минералите са и естествени камъни. Основната съвкупност на пирита е – злато, сребро, цинк, мед, кобалт, никел и сулфид, която му придава Още Естествени камъни и минерали