Плочки за баня

Керамични плочи или така наречените плочки за баня се правят от глина. Глината може да бъде основно бяла и червена. Основната разлика между двете основни разновидности  плочки за баня от бяла и тези от червена глина, е цвета на самата Още Плочки за баня