Разград – град с минало

В Североизточна България е разположен Разград, изпълняващ функции на административен областен център. Разград заема място в историко-географската област на Лудогорието в дефилето на река Бели Лом. Жителите на Разград наброяват 33 880 граждани според проучването осъществено през 2011г. На югозапад Още Разград – град с минало