Симптомите при инфаркт на миокарда при мъжете и жените.

Няма голяма разлика между симптомите на инфаркт при мъжете и жените, с изключение на това, че при жените по-често се срещат някои допълнителни симптоми, които не са присъщи за другия пол. Поради недостатъчна информираност, при жените със сърдечни заболявания има Още Симптомите при инфаркт на миокарда при мъжете и жените.