Водни филтри с обратна осмоза – нужни ли са ни

Системи за пречистване на вода

Търсите ефективни системи за пречистване на вода с обратна осмоза и сменяеми водни филтри? Не искате да купувате бутилирана вода или да пиете ужасната течност, която тече от чешмата вкъщи или в офиса? Най-новите научни анализи посветени на качеството на питейна вода показват, че жителите на европейските страни пият най-чистата и висококачествена вода в света. Усилията на правителствата на повечето страни на Стария континент са насочени в повишаване качеството на водата по всевъзможни начини.

Въпреки многобройните правителствени разпоредби и стриктния контрол обаче, все още във водата дори и в Европа могат да се срещнат различни по рода си опасни замърсители.Това се отчита дори след като тя е преминала през най-модерни високотехнологични съоръжения за пречистване. Всъщност, самите държавни системи за пречистване на вода често допринасят за задълбочаване на проблема.

Проблем: Третирането на водата с хлор

За да бъде водата годна за пиене и за да се пречисти от различни вируси, бактерии и други патогени, към нея се добавят опасни химикали като част от процеса на третиране.

Тези химикали включват флуорид и хлор. Макар че тези проучвания се правят основно в САЩ, а там системите за регулация и пречистване на водата вече отстъпват на тези в доста европейски страни, качеството на питейната вода навсякъде остава важен въпрос.

Това обаче е нищо на фона на голямото разнообразие от най-различни по рода си токсични химикали, които във всеки един момент присъстват в нашата околна среда. Законът за безопасна питейна вода регулира наистина една много голяма част от потенциалните замърсители, но с видимо око се открива, че той не решава проблемите, които една специализирана система с водни филтри може да отстрани.

Въпреки това е невъзможно да се контролира всичко, което по един или друг начин се отделя в околната среда. В развитите държави, къде има различни форми на производство, съществуват повече от 60 000 химикали.

Много от тях по една или друга причина са считани за рискови, като не малко има вероятност да са канцерогенни. Според някои оценки за състоянието на водата в САЩ, където се упражнява много стриктен контрол на качеството, в момента могат да се открият повече от 2100 различни вида токсини.

Ако сравним с България, трябва да кажем, че САЩ действително има много силно развита индустрия, която благоприятства всичко това. В същото време, трябва да отбележим и това, че контролът там е изключително затегнат. Сами можем да се представим колко вредни за здравето вещества има и в нашата вода и за чието съществуване дори не подозираме.

Преди да завършим да споменем и още нещо. Много от водопроводите в страната са стари, което означава, че в една или друга степен те са корозирали. Това означава, че част от химикалите, с които тръбите са били обработвани би могла да попадне в околната среда, тоест във водата и да достигне до нас, потребителите.

Водни филтри – решение за замърсената вода от чешмата

Напоследък се заговори доста за водни филтри за пречистване на чешмяната вода, които работят на принципа на обратната осмоза. Те са изключително ефикасни, тъй като пречистват около 99% от всичко, което се съдържа във водата.

Това включва не само частици варовик, но също така и по-голям брой от другите замърсители, за които споменахме до сега. Да не говорим, че се стига до положение, в което ще се ограничи консумацията на скъпа бутилирана вода от магазина. Тя е не само вредна за бюджета, но и се съхранява в пластмасови опаковки. Те са считани за вредни за организма, като част от съдържащите се в пластмасата химикали се считат за канцерогенни.

Проблемът е първоначалната инвестиция, която не е малка. Въпреки това, след кратък период на време ще осъзнаете, че на практика огромното количество пречистена чешмяна вода може да компенсира инвестицията и да облекчи финансите ви значително. Защото със здравето – компромиси не се правят!

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (47 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.