Водоустойчив шперплат и неговото приложение

Кофражната система се състои от няколко елемента, най-важният от които са кофражните платна. Те се ползват, за да се предаде форма на железобетонния елемент, друга тяхна функция е да поемат тежестта на бетона.

Водоустойчивия шперплат се предлага в няколко размера, като най-често използвания е 1220х2440х21мм. Самите платна са формирани от няколко разновидности на дървесина с лепилна връзка фенол-формалдехидна смола, благодарение на нея те са устойчиви на действието на вода, по този начин шперплата не се повлиява от микроби и други външни въздействия. Шперплата има структура, съдържаща 13 слоя, тя е причината за геометричната стабилност на хидрофобния шперплат.

За да се защитят лицевите страни от влиянието навлага и за получаване на равна повърхнина на водоустойчивия шперплат се прилага покритие от 140 гр./кв.м., даващо възможност за многократно приложение на платната. Покритието на водоустойчивия шперплат бива: черен и кафяв филм. За платната с черен филм е определящо по-бързото им изразходване – използват до 2 – 3 обръщания, докато другата разновидност могат да бъдат използвани над 4 обръщания. За да бъде предотвратена вероятността шперплата да се надуе, кантовете му се обработват с влагоизолационна боя.

Водоустойчивия шперплат е един от най-важните елементи на кофражната система, поради своята здравина, водоустойчивост и износоустойчивост на покритието. Водоустойчивия шперплат представлява много голямо улеснение за всеки строител, почистването му не изисква усилия, след това той е готов за последваща употреба. Когато се спазват упътванията за съхранение и приложение, шперплата може да се използва многократно. За плоскостите водоустойчив шперплат е известно, че притежават стабилност по отношение на размерите. Това води до намаляване броя допълнителни строители и спестяване на време и усилия.

За да се опазят свойствата на водоустойчивия шперплат при многократното му използване, е препоръчително да се съблюдават няколко лесни правила – когато не са в експлоатация, плоскостите трябва да се нареждат на сухо място върху напречни нивелирани греди. При ползване на платната строителните работници също трябва да бъдат много старателни, за да не се засегнат ъглите и лицата. Много е определящо какви инструменти се използват при пробиване на отвори в шперплата. Следващия етап е запечатването на кантовете с влагоспираща боя. За да се улесни декофрирането на водоустойчивия шперплат, той трябва да се намаже с кофражно масло. Когато се изгражда кофражът е целесъобразно да се използват и специално произведени за целта скрепителни средства.

Ако се питате, коя разновизност кофражно масло ще ви е от полза и какви инструменти да използвате при рязане и пробиване на отвори във водоустойчив шперплат, може да потърсите решение в склад за строителни материали, където има специално създадена форма за поръчки и въпроси. След попълване на формата за запитвания и поръчки, с вас ще се свърже консултант и ще направи много лесно вземането на решение.

Водоустойчивия шперплат е съставна част, без наличието на която една кофражна форма не би могла да се изгради. Той е съставната част, която придава форма и размери на железобетона. Със своето покритие платната могат да се прилагат многократно.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (89 votes)
The following two tabs change content below.

shperplat