Зоо портал Баубау разказва за имунитета при животните

Имунитетът представлява издържливост на организма срещу разрушителното влияние на патогенните агенти. Според данни от зоо портал Баубау, може да се нарече още и устойчивост към заразна болест. Спрямо произхода, начинът, по който се проявява, схемата на образуването му и други характеристики, можем да различим различни видове имунитет.

Вроден имунитет

Той представлява устойчивост към заразни заболявания, като има различни биологични специфики с видов характер. Затова се нарича още видов имунитет, като характерно за него е, че се предава наследствено. Той е устойчив, като може да се промени само при определени условия. По тези причини, се дели на вътревидов, относителен и абсолютен.

Абсолютен е този, който се запазва при всякакви условия. Пример за това е как еднокопитните животни са абсолютно издържливи по отношение на Шапа, докато птиците са издържливи към Шапа и Сапа.

Относителният имунитет се изразява в невъзприемане на определено заболяване, която може да изчезне при определени условия. Например при  алкохолно натравяне или непълноценно хранене, гълъбите могат да се разболеят от Антракс, като обикновено са устойчиви на тази болест.

Вътревидовият имунитет се изявява само при някои породи от определен вид животни. Например, йоркширските свине са невъзприемчиви към Червенката, овцете от алжирската порода не заболяват от Антракс, но всички други представители от тези видове могат да се разболеят от посочените по- горе болести.

Придобит имунитет

Специалистите от сайт за животни Баубау споделят, че той представлява устойчивост, която се придобива по време на следембрионалния живот вследствие на влиянието на инфекциозното начало върху организма. Според начините, по които е възникнал, този вид имунитет се дели на естествени и изкуствено придобит.

Този, който е възникнал естествено се получава в следствие на заразяване по естествен път или преболедуване на животните от заразна болест. При определени заболявания той може да продължи цял живот, но при други- за кратък период.

Статия в известния портал за животни посочва, че при някои заразни заболявания не всички животни, които са преболедували, придобиват устойчивост. При други заразни болести определени животни преминават през заболяването без признаци и въпреки това, придобиват имунитет. Нещо подобно може да се наблюдава при Червенката по свинете.

Имунитетът, който е възникнал по естествен път бива стерилен и нестерилен. При първия вид организмът напълно е успял да се освободи от причинителя на болестта. Такава устойчивост се придобива при преболедуване от Антракс, например.

Специалистите от зоо портал Баубау разказват и за нестерилния имунитет. Той е устойчивост, която се проявява дотогава, докато причинителите на болестта са в организма. Когато те изчезнат от организма на животното, устойчивостта се изгубва. Този вид имунитет се среща при Бруцелозата, Сапа, Туберколоза и други.

Изкуствено придобитата устойчивост се изгражда като резултат от човешка намеса. Спрямо средствата, които се използват за нейното получаване, тя се дели на активна и пасивна.

Активния имунитет се появява след като отслабени или убити микроорганизми или техните продукти се вкарат в организма. Това са така наречените ваксини. Те предизвикват промени, които осигуряват устойчивостта му към заразното заболяване.

Имунитетът се появява, когато се осъществи активна реакция на организма като отговор на действието на ваксината като дразнител. Участието на организма при създаването на тази устойчивост е основанието, поради което я наричаме активна. Тя настъпва 10- 16 дни след ваксинирането, а трайността й е до 1 година.

Пасивната устойчивост се създава, когато в организма се вкара имунен серум, който съдържа готови противотела. В случая, организмът на животното участва пасивно в изработването на устойчивостта. Според статия в зоопортал Баубау, пасивния имунитет се появява няколко часа след вкарването на серума и отшумява след 3 седмици.

FacebookTwitterLinkedIn
3.8/5 - (38 votes)