Съвети, които трябва да имате предвид при търсене на агенция за превод на рекламни материали

Рекламата играе важна роля във всички сфери на бизнеса. Всеки превод на рекламни материали трябва да бъде извършен качествено и професионално.

Засилващата се конкуренция, съчетана с продължаваща глобализация означава нужда да се привлекат и да се общува с клиенти от различни култури.

Фирмите преминават националните граници, за да достигнат пазари в различни държави, като се налага да се рекламират продукти и услуги на местния език, в идеалния случай със същото значение и влияние като изходния език.

Преводът на рекламни материали се е превърнал в една от най-важните услуги, от която се нуждаят корпорациите имащи или търсещи мултинационално присъствие.

Поради това обемът преводи, свързани с рекламата се увеличава ежедневно.

Вашата фирма осъществява международна и мултиезикова рекламна кампания и има проекти, свързани с превод на рекламни текстове, но рекламните текстове и материали не могат да бъдат превеждани дума по дума, а се нуждаят от професионална и точна адаптация и локализация, която да отговаря на всеки целеви език и да има възможно най-голямо влияние.

 

Ето няколко съвета, които трябва да имате предвид при търсене на агенция за преводи на рекламни материали

  • Изберете фирма за преводи, която използва услугите на специалисти с местен език , за предпочитане на местно ниво. Те ще осигурят адаптация и локализация на текста по възможно най-добрия начин. Това е така защото те познават социо-културната и законово-политическа рамка на целевия пазар. Специалистите с местен език не само разбират какво желае да внуши клиента, но и леките културни разлики в потребителските навици и очаквания на съответните пазари. Техните познания и усещане за езика ще Ви гарантират, че Вашите рекламни материали ще създадат правилното впечатление на желания език.
  • Рекламата има за цел да привлече клиенти за продукти и услуги. Преводаческа агенция, която е работила за много компании в различни сектори в продължение на дълги години има по-широк обхват знания за действителното съдържание на предлагания продукт. Все пак е желателно преводът Ви не само да звучи добре, но и да бъде точен.
  • Странно, но е вярно, че повечето фирми за преводи са местни. При международна кампания е важно да работите с фирма, която разбира различните пазари, на които оперирате. С други думи местна и международна. Странно, но вярно: Това изискване се покрива от максимум 1% от всички фирми за преводи.
  • Уверете се, че Вашият проект е възложен на опитен проджект мениджър, който ще анализира проекта и определи нужните ресурси, едновременно като работна ръка и от техническа гледна точка, гарантирайки съответствие със стандартите за качество и крайните срокове, ще подготви документацията за локализация на проекта и стандартния набор от думи, ще носи отговорност за управление на проекта и координиране на работата на преводачите на всеки етап.
  • Най-добрият избор ще бъде фирма за преводи, която възлага на оперативен мениджър работата с Вас. Оперативният мениджър координира и подпомага проджект мениждъра и е Ваше основно лице за контакт, което изпраща крайните фактури за Вашия проект и при необходимост обяснява подробно стойността на превода.
  • Изберете фирма, която разполага с отдел по контрол на качеството, извършващ задълбочен контрол на качеството и проверка на езиковата и културна точност на преведения текст.
  • Уверете се, че фирмата за преводи предлага услуги по предпечат и разполага с възможно най-много програми за предпечат. Наемете фирма с екип за предпечатна подготовка на мултиезикови текстове, която ще Ви предостави решение, удовлетворяващо Вашите уникални изисквания и нужния точен формат. При подходяща локализация би трябвало да се анализират внимателно графики, имащи местно значение защото те влияят на начина, по който се възприемат продуктите и услугите. Фирмата трябва да предостави подробни коментари и да предложи алтернативи.
  • Друг важен фактор за една международна кампания е да има някой, който разбира сложните личностно-професионални връзки при такъв проект и който може да помогне при изглаждане на търкания, които могат да възникнат при работа на местно и корпоративно ниво.
  • Проучете портфейла с услуги, инструменти и проекти на фирмата и помолете за препоръки преди да вземете окончателно решение. И не забравяйте един малък трик – вижте как фирмата рекламира собствената си работа. Като правило една фирма за преводи разполага с уебсайт на няколко езика. Проверете как е извършен превода на собствените им рекламни материали и това ще Ви даде важна информация за услугата, която може да очаквате.

Посетете уебсайта на преводаческа агенция EVS Translations evs-translations.com , за да поръчате онлайн оферта за Вашия рекламен проект.

FacebookTwitterLinkedIn
4.3/5 - (28 votes)