Лечение на рак с минимална инвазивна намеса

Очевидно традиционната химиотерапия не е толкова успешна при лекуването на рак напоследък. И поне от десетина години се прилагат и други, по-надеждни методики и технологии за лекуване на рак. Едни от тях се състоят в минималната намеса в засегнатите тъкани с помощта на определени уреди, които осигуряват достъпа до раковата клетка и нейната мембрана.Такъв един метод е нереверзибилната електропорация. Нереверзибилен означава необратим, а електропорация на човешки език се превежда като достъп до клетъчната мембрана на засегнатите от рака клетки чрез електроимпулси с цел да могат по-лесно да проникват в нея лекарствените препарати. При нереверзибилната електро порация обаче се използва устройството NanoKnife, което изпраща серия от микросекундни импулси, които предизвикват клетъчна смърт на засегнатата тъкан. Това е технология на минимално инвазивно лечение.

Процедурата се провежда като цялостна анестезия и под контрола на ултразвук. Електродите на NanoKnife трябва да стигнат до добре пресметнатото количество и формата на повредена от рака тъкан, за да може лечението на рака да бъде успешно. Това лечение на рак се състои от поредица от деветдесет поредни кратки електроимпулса, всеки един от тях е по-кратък от 100 милионната част на секундата.

Клетъчната смърт е предизвикана за няколко секунди. Самата процедура на подобно лечение на рак продължава една минута. NanoKnife предизвиква клетъчна смърт само в засегнатата тъкан. Веднага след приключване на процедурата на това лечение на рак, организмът е способен да започне оздравителен и възстановителен процес, подобно на начинът, по който това става при хематом, например.

Друг използван метод за минимално инвазивно лечение е радиофреквентната аблация (оперативно отстраняване на някои засегнати от рака тъкани).

Радиофреквенцията се прилага в медицината вече няколко десетилетия. Това е вид енергия, която се използва за създаване на определено висока температура. Тази температура, насочена към болното място и след известно време предизвиква умиране на засегнатата тъкан. При този начин на лечение на рак се използва генератор 1500X RF, сонда, която се намества в болната тъкан и няколко малки електрода.

Целият процес се контролира с ултразвук. След включването на уреда радиофреквентната енергия потича по електродите, което предизвиква загряване на тъканта. Когато се достигне желаната температура, засегната тъкан се разпада. После разпадналата тъкан се абсорбира и изхвърля по естествен път. Тъканта се унищожава с температура малко над 50 С. Процесът на това лечение на рак е много бърз.

Има и друг вид аблация – микровълновата. Този начин на лечение на рака осигурява отстраняване на нежелателните клетки с помощта на системата Acculis MTA и игли във формата на апликатори. Тази система осигурява нужното количество микровълнова енергия до засегнатата тъкан. Микровълните са абсорбирани от тъканта и произвеждат топлина. Тази топлина унищожава раковите клетки. Когато лечението на рака с микровълни е завършено, се стига до разпадане на тези засегнати клетки.

Методите с минимална инвазия са надеждни при лечението на ракаhttp://mikoterapia.bg и все по-често се прилагат, защото така не се стига до фаталните метастази, след като раковите клетки бъдат унищожени за кратко време.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (40 votes)