Счетоводно обслужване в Стара Загора – един от най-добре икономически развитите градове

В нашата страна са налице над седем хиляди компании и физически лица, които предлагат счетоводство, от което число има доста и във Стара Загора, по данни на АСКБ. Бидейки един от основните икономически центрове, все повече счетоводни къщи в Стара Загора успяват да се развиват успешно.

Зараждането на сходен вид услуги у нас става след приемането на Търговския закон (ТЗ), при факта, че главните фирми, предлагащи счетоводни услуги имат развой от около 20 години. Счетоводна фирма има възможност да се назове всяко едно лице, юридическо или физическо, което се е регистрирало по ТЗ (Търговския закон) – ЕТ (Едноличен Търговец), АД (Акционерно Дружество), ООД (Дружество с Ограничена Отговорност) и холдинг.

Те главно изпълняват дейността, която би правила специален отдел, занимаващ се единствено със счетоводството, който съдържа счетоводители и главни счетоводители, като предявяват клиента пред видовете институции, стремейки се да дадат сходен обсег от счетоводни услуги, тъй че потребителя съумее да наложи посока на цялата част от своето внимание към дейността си и да не се тревожи за счетоводните дейности.

При наемане на счетоводна компания се спестява от инвестицията за техника и софтуер, нормативи, подготовка за работниците, които също са направили неизгоден избора за собствен отдел, занимаващ се със счетоводството, съпоставено с ползване на услугите на счетоводна компания в някой добре икономически развит град като Стара Загора например.

В допълнение се възползваш от добре подготвен състав от служители, на който може да се разчита и който заплаща за грешките си, макар най-същественото преимущество на счетоводните компании е квалификацията, защото е непостижимо за един служител да обърне внимание на всичко в счетоводната дейност.

Организациите, офериращи такъв род услуги проследяват винаги за новости във законодателството, като веднага предизвестяват клиента при поява. Употребяването на подобен род услуги ще е полезен имайки впредвид разходите и/или компенсацията при направени грешки, като служителите в счетоводните къщи са длъжни да се специализират и постоянно да правят анализ на практиката.

Същевременно счетоводните фирми отговарят при допуснати разминавания в направените рапорти, грешно начислени контрибуции и/или разминавания в сроковете.

Потребителите на счетоводните компании са доста и от много ведомства и различни по размер – от огромни компании, хипермаркети, хотели до малки маркети, а дори и клиенти, които държат собствен счетоводен отдел, а ползват услугите им за сравнение и проверка.

Има дори счетоводни кантори, които не много дълго след след като са се появили са направили инвестиция в свой собствен отдел за програмиране, който да разработи счетоводния софтуер, който да покрива условията по плана зададен от отдела по счетоводство. В много от случаите по-късно те успяват да добиват приходи от този софтуер.

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (95 votes)