Акумулатори

По същността си акумулаторът представлява батерия, източник на ток, възникващ от електрохимичен източник. Особеното в случая е, че за разлика от обикновените батерии, при акумулатора трябва да е налице и възможността за обратната реакция, т.е. превръщането на електрическата енергия в химична.

Когато акумулаторът работи и подава енергия отговаря на характеристиките на галваничните елементи, когато се зарежда се превръща в електролизьор. Това прави възможна употребата на малка част от известните обратими галванични елементи в производството на акумулатори.

Базисни характеристики на акумулаторното устройство са коефициент на полезно действие /КПД/ и капацитет. За масова употреба се произвеждат алкални и оловни акумулатори.

Най-разпространени от алкалните акумулатори са: литиево-йонни, сребърно-кадмиеви, никел-кадмиеви, желязо-никелови. Всяка конкретна комбинация на химически елементи има своите предимства и недостатъци. Например сребърно-кадмиевите акумулатори имат висок праг на брой зареждания и зареждания, но са относително по-скъпи.

Оловните акумулатори се използват главно в автомобилната индустрия. Посредством взаимодействието на сярна киселина с оксиди на оловото се образува сулфат с електрически заряд. При процеса на зареждане концентрацията на сярна киселина се увеличава, зареждането завършва при достигане на определена твърдост на електролита. При надвишаване на концентрацията на киселината започва нежелателен процес на кипене в акумулатора.

При избор на автомобилен акумулатор основният показател е капацитетът на подаване на постоянен електрически заряд за единица време, който се измерва с единицата „ампер-час“. Различните двигатели /бензинови и дизелови/ изразходват различно количество енергия при запалване. По-мощните акумулатори работят и на по-ниски температури, при равни други условия, но са и с по-висока цена.

Избирайте модели и марки на доказани производители, произведени по съвременни стандарти и притежаващи необходимите показатели, обезпечаващи безпроблемната употреба през всички годишни сезони. Така ще избегнете или ще намалите риска автомобилът да не запали в неподходящ момент.

Зареждайте акумулатора само с устройства, сертифицирани за съответните напрежения и мощности, проверявайте периодични състоянието на елоктролита.

В магазин Вилаз може да направите правилният избор на акумулатор, отговарящ на вашите нужди и произведен по най-новите технологии.

Научете повече на нашия уебсайт staystrong.eu

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (30 votes)
The following two tabs change content below.
Обичам да пиша статии на тема образование. Имам много такива в сайта си http://razberi.info

Latest posts by Безплатен блог (see all)