Калибрирайте редовно вашите батерии за лаптоп за да удължите живота им

Съществуват много и най-разнообразни методи, които могат да доведат до увеличаване на жизнения цикъл на вашите лаптоп батерии. Един лесен и достъпен за всеки начин е калибрирането.

Разбира се то само по себе си не означава, че батерията със сигурност ще има по голям живот, но при правилна употреба и грижа ефекта е осезаем. Настоящата статия има за цел да ви запознае с това как и колко често в необходимо да извършвате процеса на калибриране спрямо вашата батерия. Сред най-важните фактори, които определят продължителността на живот на вашите батерии за лаптоп Apple са: адекватната поддръжка, честотата на употреба, външни фактори като температура и влажност, начинът на зареждане и разбира се калибрирането.

В какво точно се състои този процес? Този процес трябва да се извършва периодично, обикновено всеки месец особено ако не използвате лаптопа си много често. Процедурата е много лесна и всеки може сам да я извърши. Първо трябва да включите зарядното в контакта и да заредите вашата батерия на 100%. Обикновено това отнема 1-2 часа така, че през това време не изключвайте лаптопа от електрическото захранване. След като процеса е завършен напълно изключете лаптопа от захранването и оставете батерията да се изтощи напълно. Това означава да оставите лаптопа да се изключи самичък поради липса на мощност. След това трябва отново да повторите процеса на зареждане отново на 100%. Тези лесни и прости стъпки ще решат много от проблемите на батериите ви и ще увеличат значително живота им.

Обикновено една батерия има живот около 300 цикъла на пълно разреждане и зареждане. Ако обаче редовно извършвате процеса на калибриране можете да увеличите тази бройка на поне 500 цикъла.

Ако обаче и този процес не помага и батерията ви вече не функционира правилно е най-добре да я замените с нова, а старата да я предадете за рециклиране. Най-евтини са цените в онлайн магазините. Там също и разнообразието е най-голямо.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (74 votes)