Кога се изграждат зъбни коронки?

зъбна коронка

Кога се изграждат зъбни коронки-различните етапи и информация за материалите, които се използват ще намерите тук. Няколко полезни съвета от специалистите от дентално студио България дент, които ще са ви от полза.

Един от най-често използвания начин за възстановяване на дефекти на зъбите е чрез изграждане на коронка. Това се налага, когато има наранен, счупен или болен зъб. Коронка се поставя както на жив, така и на ендодонтски лекуван зъб.
В зависимост от мястото и предпочитанията на пациента, коронката може да бъде изработена от различни материали.

Съществуват временни коронки, от пластмаса, които може да носите, докато ви бъде изработена постоянната коронка.

Други зъбни коронки се изграждат от сплав от хром и никел, а има и такива, изработени от благородни метали като злато. Най-разпространени са коронките от метал и пластмаса или метал и керамика.

Обикновено прегледите и посещенията при зъболекаря с цел изграждане на зъбни коронки протичат в три етапа:

Първият етап включва преглед и установяване на проблема. По време на прегледа денталният специалист преценява как ще протече лечението и предприема прагово или безпрагово изпиляване на зъба. При праговото изпиляване се цели постигане на плавен преход от коронката към зъба. При безпраговото изпиляване се навлиза между венеца и зъба и се осигурява по-дълбоко и по-стабилно навлизане на коронката. При работа върху живи зъби се поставя упойка.

При второто посещение, стоматологът взима отпечатък от зъба. То се осъществява поне 5 дни след изпиляването, защото по време на манипулацията се наранява венеца и е добре той да зарасне и да се намали раздразнението му. По отпечатъка се изработва восъчна коронка, която в последствие се отлива от метал.
Третото посещение включва циментиране на зъбната коронка и проба на металната основа на короната.

Вашият стоматолог ще ви обясни как да поддържате правилна орална хигиена. Свикването с нова коронка става до два дни, разбира се в случай, че тя е изработена правилно. Обикновено  зъбните коронки издържат до 7 години, често и повече време. Това зависи в голяма степен от нас самите и грижите, които полагате за зъбите си.

Цените на зъбните коронки зависят от материала, от който са изработени.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (84 votes)
The following two tabs change content below.