Нотариус при покупка на апартамент – какво трябва да знаем

Избрали сте вашият апартамент, имате налични финансовите средства аз покупката му, остава само едно – да подпишете договор и придобиете собствеността върху имота. Това става с помощта на нотариус. Той е лицето, което трябва да финализира сделката и да постави своят подпис и печат, като гаранция и доказателство за двустранно изразеното желание на купувача и продавача, за извършването на покупко-продажбата. Има, обаче няколко особености с които е добре да сте запознати.

Можете да сключите предварителен договор със собственика на апартамента, която се подписва пред нотариус. Трябва да знаете в тази насока, че подписването на този документ, съвсем не означава, че се издава нотариален акт. В предварителния договор се описват данните за страните по сделката – купувач и продавач, параметрите на имота, предмет на покупко-продажбата, цената и начинът на плащане, капарото и неговият размер, което гарантира финализирането на договора.

Други документи, които може да са изискуеми при сключването на една такава сделка с нотариус са: декларация за тежести – при липса или наличие на такива. Това означава, че собственикът на имота трябва да декларира дали има някакви задължения, касаещи пряко недвижимото имущество, например ипотека, при която е заложен апартамента, възбрана за продажбата му, или множество реализирани препродажби.

Преди да закупите даден имот, добре е да се посъветвате с вашият нотариус и да му възложите задачата предварително да провери документалното му състояние. Тъй като това не е негово задължение по закон, вероятно ще ви се наложи да заплатите допълнителна такса – възнаграждение към него. Тази цена, обаче е напълно оправдана. Възползвайки се от тази услуга, вие на първо място ще си спестите много време от обикаляне по различни институции. От друга страна ще бъдете по-спокойни във връзка с придобиването на конкретния апартамент, тъй като специалист е проверил неговите обстоятелства.

Финалната процедура по приемането на собствеността е когато нотариус изповядва сделката. Той проверява самоличността на двете страни, всички приложени документи, включително и тези които удостоверяват собствеността на продавача, както и пълномощни, ако има такива. Прочита новият нотариален акт, всички поставят подписите си под него и така покупко-продажбата е документално завършена. Ако търсите нотариус във Варнаnotariusvarna.bg е нотариалната кантора, която ви препоръчваме!

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (32 votes)
The following two tabs change content below.
Ангел Евтимов а.к.а. thunder_go