Проблемите, които създават неизправните контактори

По дефиниция контакторите са електрически релета, които контролират потока на мощност във веригата. Повечето от специалистите в областта ги приемат именно като подразделение на релетата. Определението за реле е следното: устройство, което реагира на малки промени във волтажа. Тогава то активира прекъсвачи на други устройства в електрическата верига. Основната разлика между тях е, че контакторите могат да отговарят на по-високи промени във волтажа. Това е и причината те да се използват при климатичните и отоплителните системи в бита и промишлеността.

Комутационните апарати в дома

Контакторите намират широко приложение в дома на съвременния човек. Те контролират климатични, вентилационни или отоплителни системи. Тези устройства съществуват в две разновидности – могат да бъдат еднополюсни или двуполюсни.

Първите имат само един набор контакти, а двуполюсните имат по два. Еднополюсните се използват от много производители. Те разделят мощността на веригата на две – между мотора и компресора. Двуполюсните контактори разпръскват мощността изцяло.

Вериги

Комутационните устройства са така устроени, че в тях има най-малко две електрически вериги. Някои контактори, най-вече за комерсиални цели, имат и много повече вериги. По единия кръг, в който е включена бобината, тече ниското напрежение. Другият е свързан със захранването.

Необходими параметри

В повечето отоплителни или охладителни системи бобините използват напрежение от 24 волта. Има и някои системи от контактори, които използват 230 V напрежение. Те имат малко, допълнително реле, което включва и изключва контактора. Все пак трябва да се отбележи, че това са по-стари комутационни апарати, които постепенно започват са излизат от употреба.

Преди да планирате смяна се уверете, че сте избрали правилния модел. Иначе резултатът може да бъде изгоряла бобина. Волтажът на бобината вероятно ще бъде изписан на стикер, който е залепен отстрани на артикула.
Захранващият кръг на контакторите, които се използват в бита, използва напрежение от 230 волта.

Хиляди кръгове, два проблема

Многото кръгове в контакторите могат да причинят два основни проблема. Най-очевидният сред тях е, че контактите ще изгорят заради постоянното отваряне и затваряне на дъгата. По този начин ще се наруши работата на комутационните апарати. Многобройните кръгове могат да разтопят и пластмасата на плъзгащия механизъм, който се намира във вътрешността на контакторите. Често се случва контактите да залепнат един за друг, като по този начин се прекъсва работата на комутационните апарати.

Проблеми с контакторите, които се намират в климатици, могат да се появят в зимния сезон. Ниските температури често карат климатиците да замръзват. Заедно с тях замръзват и комутационните апарати. Това замразява и смазката, която е фабрично поставена на частите на контакторите. При такова положение, можете да оставите климатика ви да се размрази, преди да вземете решение да сменяте контакторите.

Ремонтът

Подмяната е лесна и евтина операция (поне според съветите на специалистите от „Викиват“). Това е решение, което може да ви спести много пари и главоболия на по-късен етап. Цените на контакторите са значително по-ниски в сравнение на тези на компресорите.

Да не говорим, че може да се наложи да смените целия климатик.
За да избегнете такава неразумна загуба на пари, трябва да започнете да правите редовни проверки на контактите на контакторите. В момента, в който започнете да се съмнявате в изправността, можете да проведете тестове.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (61 votes)
The following two tabs change content below.

dobringeorgiev

Добрин Георгиев е млад архитект с немалко опит зад гърба си, който се интересува от разнообразни теми и обича да пише по тях.