Защо да се инвестира в България?

Инвестиция в България

За повечето българи страната ни е символ на провалена икономика, която работи под контрола на организираната престъпност, с тежка и корумпирана бюрократична машина, лобистко законодателство, защитаващо интересите на монополи и съмнително забогатели олигарси.На практика картината не е толкова черна, като доказателство за това е, че много утвърдени чуждестранни инвеститори, които премерено знаят какво правят, реализират успешни инвестиции в страната.

Най-общо ще опишем предимствата от регистриране на фирма и инвестиране в България:

1. Пълноправно членство в Европейският съюз

2. Благоприятен данъчен режим

Корпоративният данък в България е 10%, данъка върху дивидента 5%, плосък данък върху общия доход – 10%, данък при източника – 10% и т.н. Това са едни от най-ниските данъци в Европейският съюз и са един от основните стимули за чуждестранните инвеститори, решили да регистрират фирма и да правят бизнес у нас.

Държавата осигурява и допълнителни данъчни преференции на инвеститори, които развиват бизнес в райони с висока безработица.

Наред с това се работи усилено данъчното законодателство да се синхронизира с това на ЕС. Страната ни има подписани спогодби за избягване на двойно данъчно облагане с 58 държави по цял свят.

3.  Ниска цена на труда

Заплащането на труда е най-ниско в целия Европейски съюз, като осигурителната тежест също е на доста ниски нива. В страната ни все още може да се наеме сравнително висококвалифицирана работна ръка на ниска работна заплата, което дава конкурентно предимство на икономиката ни.

4. Свободна търговия на промишлени стоки между България и Европейският съюз, EFTA, CEFTA, Турция и др.

5. Полагане на усилия в посока намаляване административната тежест на бизнеса

Проекта за електронно правителство и внедряване на електронни услуги във всички сфери на бюрократичната машина е в напреднал стадий, като в много ключови институции, като НАП, Агенция по вписвания и др. вече почти напълно електронните услуги заменят традиционните.

6. Лека процедура по регистрация на фирма

Процедурата по регистрация на фирма отнема 3 работни дни, като минималния капитал е 2 лева. Регистрацията може да стане и по електронен път, с електронен подпис, като има намаление с 50% на държавните такси за подаване на документите по електронен път.

7. Валутен борд

Обвързаността на валутата ни с еврото дава допълнителна стабилност на страната ни в условията на криза, елиминирайки опасността  от хиперинфлация и девалвация на валутата, а от там се намалява и инвестиционният риск.

8. Запазване на фискална дисциплина, което не позволи страната ни да попадне в дестабилизация, подобно на много южноевропейски държави.

6. Възможност за придобиване на собственост върху земя на фирма, регистрирана в България от чуждестранни физически и юридически лица.

9. Изключителното разнообразие от природни забележителности, исторически паметници, богата кухня и автентична атмосфера, запазила традициите. Всичко това в комбинация с прекрасен умерено континентален климат с четири сезона. Това дава на страната ни с голям потенциал за развитие на туристическата индустрия.

10. Много добра бизнес локация

България се намира на място, което от древността е кръстопът между Азия и Европа. Тя се намира в центъра на Балканският полуостров, през страната минават 4 европейски транспортни коридора, а излазът на море и дава допълнителни логистични предимства.

На фона на всичко това, бъдещите правителства трябва да положат огромни усилия, за да подобрят бизнес климата и атрактивността на българската икономика.

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (103 votes)
The following two tabs change content below.