Алкални батерии – основна информация

алкални батерии на ниски цени

Алкалните батериите са преминали през почти непрекъснато усъвършенстване и подобряване, от както технологията е разработена за първи път. С течение на годините, основните видове алкални батерии включват  оловно-киселинни, въглерод-цинкови, никел-кадмиеви и алкално-манганови батерии. Модерната алкална батерия, разработена от алкално-мангановата батерия, е създадена през 1949 г. от Лю Ъри. Днес, пoвечето алкални батерии са дълготрайни, за еднократна употреба, без проблемите на саморазреждането и дълъг срок на годност.

История на алкалните батерии

Най-старата открита батерия е тъй наречената багдатска батерия, която е намерена от строителни работници в Багдад през 1936 г.  Смята се, че тази батерия датира от повече от 1000 години. Батерия представлява буркан с железен прът в центъра, увити в мед. Когато се постави в оцет, буркана може да създаде 1,5 до 2 волта напрежение между желязота и медта. Въпреки че това изобретение не би могло да има практическо приложение в ежедневието, се счита, че се е използвало за галванизиране на злато върху сребърни материали.

През 1800 г. Алесандро Волта създава батерия чрез групиране на сребро, цинк и хартия или кърпа, напоена в сол. Той също така развива концепцията за поредицата от елементи с електрохимични своиства. Единица, която измерва електрическия потенциал, волт, е кръстен на него.

Как работи алкалната батерия?

Алкална батерия има положителен край и негативен край. Чрез химични реакции, електроните протичат към отрицателния край на батерията. Въпреки това, без затворена верига електроните не могат да протекат по веригата изобщо. Когато батерията е прикрепена към устройство, проводящ материал или проводници свързват отрицателния край на алкалната батерия към устройството, което изисква ток, а след това се свързват обратно към положителния край на батерията. Когато устройството е включено, електроните създават ток, който захранва устройството и след това се връща обратно в батерията, където продължават да текат химични реакции, които създават постоянно напражение за консуматора на енергия.

Употреба

Предимството на алкални батерии е очевидно: Те позволяват на електрически уреди да работят, без да бъдат пряко включени в мрежата или към генератор. Алкалните батерии захранват портативни електронни устройства, както и устройства в дома ни, които трябва да остават в действие в случай на повреда в електрозахранването, като прожектори или датчици за дим. Алкалните батериите също са били използвани и в галванотехниката- нанасяне на метал върху друг материал. Някои алкални батерии вече могат и да се презареждат, въпреки че те имат няколко сериозни недостатъка.

Рециклиране на алкални батерии

Рециклирането на алкалните батерии е важно, защото някои батерии съдържат токсични материали, които могат да навредят както на хората, така и на околната среда. Те включват никел-кадмиеви и оловно-кисели батерии. Вместо да се хвърлят батериите в общия боклук на сметище, те трябва да се предават в специален център за рециклиране. Много от веригите магазини продаващи техника и алкални батерии вече предлагат и място, където може да извхърлите старите за рециклиране.

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (91 votes)