Газов инжекцион с впръскване на газта в течна фаза

газов инжекцион

Характеристики и предимства на газовия инжекцион с впръскване на газта в течна фаза

1. Мощност – Газовият инжекцион с течно впръскване показва повишение на мощността със 100% при един и същ бензинов двигател. Предимството на при газови двигатели може да се увеличи, като се повиши степента на сгъстяване (максимално 13:1), или като се увеличи налягането (газотурбинен нагнетител/ компресор), за да оптимизира по-високото октаново число на газта. Изпарителните системи обикновено са с 15% по-слаба мощност в сравнение с бензиновите.

2. Въртящ момент – Цифрите са с 10% по-високи в сравнение с данните при бензинови двигатели, особено при важните ниски обороти, като до голяма степен това се дължи на ефекта на обема при промяна на фазата от течна към газообразна газ (съотношение 1: 243), тъй като течността се впръсква през входната клапа. Този много важен физически принцип е неприложим при системите с газообразна фаза. Инжекционът работи като междинен охладител при турбосистемите или газотурбинните наглетители. Газовите системи изместват голям обем от входящия въздух и рядко предлагат добро смесване.

3. Икономия на гориво – Впръскването в течна фаза е много по-добро от изпарителите или газовите инжекциони. Устройството за течно впръскване с по-добро с между 5% и 20%. Разстоянието, изминато с литър газ може да е като това при бензиновите системи. Постигната топлинна ефективност е 40.23%, която се изравнява с тази при бензина. Многопозиционната инжекционна система с впръскване на течна газ предоставят отлично разпределение на горивото. Отново, ефектът на обема се оказва полезен. Проблемът с придвижването на парата (при газови системи) е почти изцяло елиминират при впръскването на течна фаза, както при многопозиционния бензинов инжекцион.

4. Промени в състава на газта – Те не оказват влияние при впръскването в течна газ, тъй като се отчитат налягането и температурата на газовите пари, за да се определи състава на горивото. Ритъмът на инжектора се изменя, за да осигури необходимата енергия. Системите с пара не могат да постигнат това и понасят последиците от промените в състава.

5. Лесното шофиране при системите с впръскване в течна фаза е страхотна функция. Елиминирани са смущаващите обратни удари и възпламенявания, характерни за системите с газова фаза. Отстранен е и риска за повреди на двигателя, като например повреди на въздушната камера, причинени от по-ранно възпламеняване. Възможна е настройка на момента на запалване, за да се предостави оптимално представяне.

6. Без нужда от бензин – Инжекционът с течно впръскване е една от малкото газови системи, която може да работи постоянно като моно газова система. Не е необходимо потегляне или спиране на бензин, като също така не е нужен бензин за компенсиране на по-високите температури на горене. Бензиновият резервоар може да се премахне, а свободното място да се използва по подходящ начин.

7. Патентна защита – Газовият инжекцион с впръскване в течна фаза е патентован и има авторски права. Това прави възможно поддържането на постоянен висок стандарт, който да служи за увереност на шофьорите.

8. Конкурентна цена – Инжекционът с впръскване в течна фаза има конкурента цена спрямо най-добрите изпарителни системи или газови инжекциони.

9. Голямо предлагане на сравнително евтина газ – Налични са достатъчни количества газ, за да се осигурят нуждите на поне 20,000,000 автомобила, а в момента газ използват 10,000,000 автомобила. Световното потребление на газ се увеличава бързо, тъй като все повече хора разбират екологичните предимства на това гориво, а газовите системи, като инжекционът с течно впръскване, заменят карбураторните системи.

10. Рентабилна инфраструктура – Добивът на автогаз е по-евтин и по-лесен в сравнение с добива на компресираната природна газ. Резервоарите за автогаз са по-леки и с по-малки размери, а компресираната природна газ е по-скъпа. Освен това, в природната газ често има замърсявания. Автогазта е най-удобното, най-икономичното и най-чистото (с най-малко емисии) гориво.

11. Без замръзване, лесно запалване – Автогазта се поддържа в течна форма и се впръсква подобно на бензина, затова запалването при ниски температури не е проблемно (до около минус 40°C). Няма изпарител, който да причини замръзване на останала влага и замръзване на системата. Ползите от ефекта на замръзване при смяна на фазата се използват, за да се постигне по-сгъстен въздух и по-голяма ефективност, подобно на въртящия момент в т.2.

12. Замърсяване на инжекторите – За разлика от бензиновите инжекциони, които не работят известно време, когато газта се използва в изпарителя, този проблем не съществува при инжекционите с течно впръскване. Едни и същи инжектори се използват за впръскване на бензин или течна автогаз, като се променя ритъма на инжектора в зависимост от вида на горивото. Тъй като инжекторите се използват постоянно, те не се замърсяват и не стават лепкави. Известни са случаи, в които автомобили имат пробег от 150,000 и 200,000 км без поява на такъв проблем.

13. Издръжливост – При пробни тестове над 30 автомобила с инжекцион с течно впръскване изминават около 3,000,000 км за 6 години. Резултатите от тестовете са отлични. Обикновено, при системите с изпаряване е нужна смяна на изпарителя заради повреди, причинени от замърсявания в газта, като тази смяна е доста скъпа. Това не е необходимо при системите с течно впръскване, тъй като течността се впръсква през инжекторите, а те не се замърсяват. Ситните метални частици, които намаляват ефективността на газовите инжектори, просто се отмиват при течното впръскване.

14. Съвместимост – Катализаторите и течните инжекциони са съвместими с многопозиционните бензинови инжекциони, като е възможно същото ниво на контрол. Променя се единствено впръскваната течност. Тъй като няма промени в горивната смес, работата на катализатора не е застрашена.

15. Обратна съвместимост – При смяна от петрол, както в т. 6, инжекционът с течно впръскване е най-добрата моно газова система. Той може бързо и евтино да премине отново към бензин, като тръбата за зареждане с газ се замени с тръба за зареждане на бензин, след което вече разполагате със затворена система за бензин.

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (44 votes)
The following two tabs change content below.
eSale.bg е рекламна агенция, изградена от професионалисти в областта на интернет маркетинга, PR и рекламата и като такава тя приветства всеки един нов рекламодател, търговец, афилиейт или уебмастър. Успехът на компанията е изцяло обвързан с успеха на нейните партньори и клиенти.