Истината за бързите заеми

През последните години бързите кредити са във възход си и все повече българи прибягват до тях. Какво представляват бързите кредити? Дали са толкова лоши, колкото твърдят някои хора?

Какво представлява бързия кредит?

Бързия кредит е малък заем, който се отпуска в рамките на един ден при добра кредитна репутация.  Това е задължително условия, когато кандидатствате за бърз кредит от легитимна кредитна институция.  Бързи заеми се предлагат, за да ви помогнат да покриете непредвидени разходи до следваща заплата. Те имат по-високи лихви, затова и трябва де се връщат в кратки срокове. Всяко просрочване оскъпява допълнително кредита.

Кой може да кандидатства за бърз кредит?

За бърз кредит може да кандидатства всеки, който е над 18 години, осигурява се, няма необслужени кредити и има банкова сметка по която ще бъде преведен кредита.

Какви са ползите?

Бързите заеми са удобни когато ви трябват пари в брой за извънредна ситуация, и когато не разполагате с други финансови възможности. Бързия кредит ти осигурява незабавна и навременна финансова подкрепа.

Какви са негативите?

Този вид заем трябва да се погасява  възможно най-бързо. Много хора влошават кредитното си положение, защото не успяват да погасят изтегления кредит в срок. Това винаги е свързано с начисляване на високи допълнителни лихви.

Съвет:

  • Преди да изтеглите кредит преценете какви са реалистичните възможности да го погасите в срока който сте си определили.
  • Сумата, която искате да изтеглите трябва да е съобразена с доходите и разходите които имате.
  • Месечните вноски трябва да са адаптирани към месечния ви бюджет. Ако си водите месечен бюджет на приходите и разходите, ще ви бъде по-лесно да прецените вноската, която не би ви затруднявала спрямо всички останали месечни разходи които имате.
  • Ако нямате месечен бюджет е добре да започнете да си водите. Както е казал Уилиям Фитър „Бюджетът ни казва какво не можем да си позволим, но не ни спира от това да си го купим.” Ако не можете да прецените вашата финансова ситуация в момента е по-добре се обърнете към кредитен консултант.

В заключение, съветваме всеки кредитополучател да прибягва до бързите кредити в краен случай; да бъде наясно, че редовното плащане на вноските по кредита трябва да бъде приоритет, за да не влошава финансовата си задлъжнялост за дълъг период от време.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (100 votes)
The following two tabs change content below.