Как работят GPS системите?

GPS мрежите са разработени през 1973 г. от американското министерство на отбраната за военни цели. Американските военни наричат системата NAVSTAR GPS, която се състои от около 30 спътника в орбита около Земята и набор от наземни станции, които следят позицията на сателитите в пространството и техния оперативен статус.

За да се определи вашето местоположение и други данни, като текуща и средна скорост на движение, посока и елевация, GPS устройствата получават сигнали от поне четири от тези спътници. Това е известно като 3D корекция. Колкото повече спътника се използват за събиране на информацията, толкова тя е по-точна и реална. GPS системите включват GPS приемник и сателитни спътници, чрез които се определя местоположението.

Чрез GPS приемника се получават точни данни за ширина, дължина и местоположение, които могат да се визуализират на карта, показвайки  позицията ви в момента. GPS приемника постоянно преизчислява вашата позиция по отношение на позицията на сателита и по този начин проследява местоположението ви в реално време, както и скорост и посока на движение. Стандартните GPS устройства съдържат 12-канален приемник, антена за улавяне на сателитни сигнали и процесор за обработване на данните.

Новите GPS устройства разполагат с нови приемници с повече от 40 канала, което им позволява да получават сигнали от повече спътници за по-добра точност.

Когато за първи път включите GPS, той събира определена спътникова информация, за да определи местонахождението. Това състояние е известно като „студен старт”, при което приемникът по същество  е празен и му е необходима информация като час, разположение на сателитите в техните орбити, и какво е неговото положение спрямо спътниците. На повечето системи им трябва около 1 -2 минути, за да се сдобият с 3D корекция по време на „студения старт”.

Качеството на приемника и географското ви местоположение определят колко време е необходимо на устройството, за извършване на 3D корекция. Един добър приемник веднага ще възстанови информацията при пълна загуба на сигнала, в случаите когато пътувате през тунел, например, докато на по-слабите устройства ще им трябва повече време, за да получат отново 3D корекция.

Колко добре GPS устройството ще работи в колата, зависи от местоположението на антената. Ако автомобилът ви е с фабрично инсталирано устройство, най-вероятно антената е интегрирана в арматурното табло, където има пряка видимост към небето, което е идеално. Много преносими модели са предназначени да бъдат разположени директно върху предното стъкло чрез приспособление за монтаж. GPS антените изискват безпрепятствен изглед към небето, за да работят правилно.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (71 votes)
The following two tabs change content below.